Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Με Τρείς Κατευθύνσεις)
του Πανεπιστημίου Middlesex της Βρεττανίας
στο Intercollege Λεμεσού

Το Ιntercollege Λεμεσού σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex που εδρεύει στο Λονδίνο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών που καταλήγει στο Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (BA (Honours) in Business Administration) του Πανεπιστημίου αυτού. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Middlesex στο Λονδίνο.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα να ακολουθήσει κάποιος μια από τις πιο κάτω κατευθύνσεις:

  • Μanagement
  • Marketing
  • Μanagement Information Systems (MIS)

 

Τι είναι το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Το πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου  Middlesex στοχεύει στη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους κατόχους του Πτυχίου να κάνουν καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων και της διοίκησης ή να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα που εφοδιάζουν τους φοιτητές με όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ένα σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος ή ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να δημιουργήσει ή/και να αναπτύξει τη δική του επιχείρηση.

To πρόγραμμα έχει κατευθύνσεις. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται στο δεύτερο κα τρίτο έτος των σπουδών:

Η κατεύθυνση της Διοίκησης (Management) δίνει περισσότερη έμφαση στις λειτουργίες και τη διεύθυνση μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν, για παράδειγμα, το διεθνές περιβάλλον των επιχειρήσεων, τα διοικητικά συστήματα πληροφοριών, τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, τη διεύθυνση των μικρών επιχειρήσεων, και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management).

Η κατεύθυνση του Μάρκετινγκ (Marketing) δίνει περισσότερη έμφαση στην ανάλυση των αναγκών της αγοράς και την εξεύρεση των καλύτερων μεθόδων προώθησης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν, για παράδειγμα, την έρευνα της αγοράς, τις σχέσεις με τους πελάτες, την προώθηση μιας μάρκας, τη διαφήμιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και το στρατηγικό μάρκετινγκ.

Η κατεύθυνση Διοικητικά Συστήματα Πληροφοριών (Management Information Systems) δίνει περισσότερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη τεχνολογία βοηθά τις επιχειρήσεις να συλλέξουν, αρχειοθετήσουν αλλά και να αναλύσουν διαφόρων ειδών πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να αναπτυχθούν. Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρήσεις, τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα συστήματα πληροφοριών των επιχειρήσεων, το σχεδιασμό των συστημάτων πληροφοριών και τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες στις επιχειρήσεις.   

Πώς γίνεται να φοιτώ στην Κύπρο και να παίρνω πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου;

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου να προσφέρουν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων χωρών-μελών της ΕΕ. Φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει τα πανεπιστήμια να πειστούν ότι το επίπεδο σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνεργαστούν είναι τέτοιο που να δικαιολογεί την απονομή του πτυχίου τους. Στη περίπτωση του Intercollege Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο Middlesex αξιολόγησε προσεκτικά το πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και έκρινε ότι η ποιότητα είναι τέτοια που να δικαιολογεί την απονομή των πτυχίων του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που διενεργεί το Πανεπιστήμιο Middlesex και η σχέση του με το Intercollege Λεμεσού εποπτεύονται από το Βρετανικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας (QAA), το Φορέα δηλαδή που εποπτεύει όλα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια και είναι γνωστός για την αυστηρότητά του.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο πρόγραμμα αυτό δικαιούνται κρατική χορηγία, νοούμένου ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών; 

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι τρία χρόνια πλήρους (full-time) φοίτησης και έξι χρόνια μερικής φοίτησης (δυο μαθήματα το χρόνο). Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια εισδοχής και παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα (βλ. πιο κάτω), θα χρειαστούν ένα επιπρόσθετο χρόνο πλήρους φοίτησης για τις σπουδές τους.

Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το πτυχίο που απονέμεται στο τέλος είναι Αγγλικού Πανεπιστημίου.

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνετε δεκτοί:

  1. Αν έχετε Απολυτήριο Λυκείου με γενικό βαθμό τουλάχιστο 17 και έχετε περάσει εξετάσεις που να πιστοποιούν το επίπεδο των Αγγλικών σας (π.χ. IELTS με βαθμό 6).
  2. Αν δεν έχετε τα πιο πάνω, αλλά έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία ένα προπαρασκευαστικό έτος σπουδών (Foundation Year) στο Intercollege Λεμεσού. Το προπαρασκευαστικό έτος έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Middlesex.
  3. Αν είστε κάτοχοι τουλάχιστο αναγνωρισμένου Διπλώματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφές θέμα, όπως, για παράδειγμα, του Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που προσφέρει το Intercollege Λεμεσού και ικανοποιείτε τα κριτήρια των Αγγλικών. Σε τέτοια περίπτωση γίνεστε δεκτοί στο δεύτερο χρόνο σπουδών.

Πόσες ώρες τη βδομάδα θα έχω μάθημα;

Οι φοιτητές θα έχουν δώδεκα ώρες επαφής με τους καθηγητές τους τη βδομάδα οι οποίες θα κατανέμονται σε διαλέξεις και σεμινάρια (ανάλογα με το μάθημα). Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους καθηγητές τους για επίλυση αποριών και συζήτηση.

Τι μπορώ να κάνω μετά που θα αποφοιτήσω;

Μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (π.χ. ΜΒΑ ή ΜΑ ή ΜSc) ή να εργαστείτε.

Πού μπορώ να εργαστώ με το συγκεκριμένο Πτυχίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Οι δυνατότητες είναι πολλές, ιδίως αν σκεφτούμε ότι επιχείρηση είναι ένα εργοστάσιο, ένα πολυκατάστημα, μια τράπεζα, ένα γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών, ένα ξενοδοχείο, μια εταιρεία που πωλεί μηχανήματα, ένα διαφημιστικό γραφείο, μια ναυτιλιακή εταιρεία: Ο κατάλογος είναι μεγάλος!

Το Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης του Intercollege βοηθά τους αποφοίτους του να βρουν δουλειά.

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να γίνονται δεκτοί φοιτητές δυο φορές το χρόνο – τέλος Σεπτεμβρίου / αρχές Οκτωβρίου και τέλος Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων φαίνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών.

Διάρκεια: 3 χρόνια (συν ένας χρόνος προαιρετικών προκατασκευαστικών μαθημάτων)
Γλώσσα: Αγγλικά

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι δυνατότητες είναι πολλές, ιδίως αν σκεφτούμε ότι επιχείρηση είναι ένα εργοστάσιο, ένα πολυκατάστημα, μια τράπεζα, ένα γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών, ένα ξενοδοχείο, μια εταιρεία που πωλεί μηχανήματα, ένα διαφημιστικό γραφείο, μια ναυτιλιακή εταιρεία: Ο κατάλογος είναι μεγάλος!

Το Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης του Intercollege βοηθά τους αποφοίτους του να βρουν δουλειά.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα αποτελείται από δώδεκα μαθήματα, το καθένα από τα οποία διαρκεί δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα (semesters). Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ανά έτος ως εξής:

Πρώτο Έτος

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ECON-250 Principles of Economics 15
2 MGT-250 Managing People and Organisations 15
3 MKTG-300 Principles of Marketing 15
4 ACCT-250 Accounting and Finance for Managers 15

Δεύτερο Έτος

Concentration Management

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MGT-300 Strategic Management 15
2 BADM-350 Corporate and Business Law 15
3 MGT-350 Operations Management 15
Ένα από τα πιο κάτω:
1 MKTG-350 Public Relations: Principles and Methods 15
2 MGT-355 Management Information Systems 15
3 BADM-355 International Business 15

 

Concentration Marketing

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MGT-300 Strategic Management 15
2 BADM-350 Corporate and Business Law 15
3 MKTG-330 Marketing Research 15
Ένα από τα πιο κάτω:
1 MKTG-315 Brand Marketing 15
2 MKTG-325 International Marketing 15
3 MKTG-350 Public Relations: Principles and Methods 15

Concentration Management Information Systems

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MGT-300 Strategic Management 15
2 BADM-350 Corporate and Business Law 15
3 COMP-260 Computer Applications in Business 15
Ένα από τα πιο κάτω:
1 COMP-280 Introduction to Computer Programming and Applications in Business 15
2 COMP-290 Visual Basic Programming and Applications in Business 15
3 MGT-355 Management Information Systems 15

Τρίτο Έτος

Concentration Management

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MGT-400 Leadership and Motivation 15
2 BADM-420 Business and Society 15
Δύο από τα πιο κάτω:
1 MGT-420 Small Business Management and Entrepreneurship 15
2 MGT-425 Supply Chain Management 15
3 MGT-430 Human Resource Management 15
4 MGT-450 Managing Cultural Diversity 15

 

Concentration Marketing

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MGT-400 Leadership and Motivation 15
2 BADM-420 Business and Society 15
Δύο από τα πιο κάτω:
1 MKTG-430 Advertising and E-Commerce 15
2 MKTG-435 Direct Marketing and Customer Relationship Management 15
3 MKTG-440 Consumer Behaviour 15
4 MKTG-450 Strategic Marketing 15

 

Concentration Management Information Systems

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 MGT-400 Leadership and Motivation 15
2 BADM-420 Business and Society 15
Δύο από τα πιο κάτω:
1 COMP-400 Advanced Programming Applied in the Business Environment 15
2 COMP-430 Business Information Systems: Theory and Practice 15
3 COMP-440 Information Systems: Design and Analysis 15
4 COMP-450 Networks and Telecommunications in Business 15

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!