Υποτροφίες & Εκπτώσεις

Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας/Οικονομικής Βοήθειας

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την Αίτηση κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας/Οικονομικής Βοήθειας Intercollege Λευκωσίας/Λεμεσού(PDF)

Αφού κατεβάσετε, τυπώσετε και συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο, μπορείτε να μας το αποστείλετε μέσω email ή φαξ:

Αποστολή Μέσω Email:

Παρακαλούμε όπως σκανάρετε τη συμπληρωμένη αίτηση και αποστείλετε την μέσω email σε μια από τις πιο κάτω διευθύνσεις:

Intercollege Λευκωσίας:
avraam.h@intercollege.ac.cy

Intercollege Λεμεσού:
admissions-lim@intercollege.ac.cy

Αποστολή Μέσω Φαξ
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση στον πιο κάτω αριθμό φαξ:

Intercollege Λευκωσίας:
+357 22 842 555

Intercollege Λεμεσού:
+357 25 386982

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Μάρκου Δράκου 8, T.K. 24005, 1700 Λευκωσία, Τηλ.: 22842500, Τηλ.: 22842572/3, Φαξ: 22842555 E-mail: admissions-nic@intercollege.ac.cy, Website: www.intercollege.ac.cy

ΛΕΜΕΣΟΣ: Αγίας Φυλάξεως 92, 3507 Λεμεσός, Tηλ.: + 357 25381180, Φαξ: +357 25386982, E-mail: admissions-lim@intercollege.ac.cy, Website: www.intercollege.ac.cy