Πιστοποίηση – Αξιολόγηση

«Ο όρος Πιστοποίηση ανταποκρίνεται στη θεσμοθετημένη έγκριση καταχώρησης ενός προγράμματος σπουδών στον κατάλογο πιστοποιημένων-αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών, με την οποία πιστοποιείται ότι το επίπεδο του προγράμματος ικανοποιεί όλα τα κριτήρια εκπαιδευτικής ποιότητας.»

Αυτή είναι και η πλέον επίσημη ερμηνεία που δίδεται από το ΔΙ.Π.Α.Ε (Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης).

Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε πιστοποιημένα-αξιολογημένα προγράμματα σπουδών διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση κρατικής χορηγίας.

Το Intercollege Λευκωσίας, έχει στο δυναμικό του τα πιο κάτω πιστοποιημένα – αξιολογημένα προγράμματα σπουδών:

  • Αισθητική (4 Έτη, Πτυχίο)
  • Επισιτιστικές Τέχνες (2 Έτη, Δίπλωμα)
  • Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών (4 Έτη, Πτυχίο)
  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα)
  • Μηχανική Αυτοκίνητου (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
  • Μηχανική Αυτοκίνητου (2 Έτη, Δίπλωμα)