Πιστοποίηση – Αξιολόγηση

«Ο όρος Πιστοποίηση ανταποκρίνεται στην θεσμοθετημένη έγκριση καταχώρησης ενός προγράμματος σπουδών στον κατάλογο πιστοποιημένων-αξιολογημένων προγραμμάτων σπουδών, με την οποία πιστοποιείται ότι το επίπεδο του προγράμματος ικανοποιεί όλα τα κριτήρια εκπαιδευτικής ποιότητας.»

Αυτή είναι και η πλέον επίσημη ερμηνεία που δίδεται από το ΔΙ.Π.Α.Ε (Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης).

Φοιτητές εγγεγραμμένοι σε πιστοποιημένα-αξιολογημένα προγράμματα σπουδών διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση κρατικής χορηγίας.

Το Intercollege Λευκωσίας, έχει στο δυναμικό του τα πιο κάτω πιστοποιημένα – αξιολογημένα προγράμματα σπουδών:

Intercollege Λευκωσίας:

• Αισθητική (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
• Αισθητική (4 Έτη, Πτυχίο)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Τεχνολογία Υπολογιστών (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Τεχνολογία Πληροφορικής (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Επισιτιστικές Τέχνες (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών (4 Έτη, Πτυχίο)
• Ξενοδοχειακές Σπουδές (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Βοηθός Δικηγορικού Γραφείου (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Διαχείριση Γραφείου (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Pre-Medical (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)

Intercollege Λεμεσού:

• Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (4 Έτη, Πτυχίο)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενική Διοίκηση)  (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ) (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Επικοινωνίες (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων – (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Διαχείριση Γραφείου – (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Λογιστική (2 Έτη, Δίπλωμα)

Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα Πτυχία προσφέρονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Middlesex στο Intercollege Λεμεσού:

• BA (Hons) Λογιστική & Χρηματοοικονομικά – Πτυχίο
• BA (Hons) Διοίκηση Επιχειρήσεων – Πτυχίο

 

INTERCOLLEGE (Λάρνακα – Larnaca)

• Business Administration (4 Years, Bachelor of Science)
• Hospitality (Hotel) Management (4 Years, Bachelor of Science)
• Hotel and Tourism Management (2 Years, Diploma)
• Διαχείριση Γραφείου (2 Έτη, Δίπλωμα)
• Business Administration (2 Years, Diploma)
• Hospitality (Hotel and Restaurant Operations) Management(2 Years, Diploma)
• Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
• Βρεφονηπιοκομικά (2 Έτη, Δίπλωμα)