Μέθοδοι Πληρωμής Λευκωσία

Πληροφορούνται οι φοιτητές ότι μπορούν να κάνουν τις πληρωμές των διδάκτρων τους μέσω των πιο κάτω μεθόδων πληρωμής αναγράφοντας πάντα τον αριθμό εγγραφής τους (student ID) και το ονοματεπώνυμό τους.

1.    Μέσω του διαδικτύου, με οποιαδήποτε κάρτα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της  JCCSmart.

1.    Επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com
2.    Επιλογή Δημοφιλείς Κατηγορίες
3.    Επιλογή του εικονιδίου Δίδακτρα
4.    Επιλογή του εικονιδίου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Intercollege Λευκωσία
5.    Επιλογή Πληρωμή Διδάκτρων (Intercollege Nicosia Campus)
6.    Συμπληρώστε το JCCSmart e-mail και το password σας
7.    Συμπληρώστε τον αριθμό εγγραφής σας (student ID), το επίθετο, το όνομα και το ποσό που θέλετε να πληρώσετε.

2.    Με τραπεζική μεταφορά χρημάτων σε ένα από τους πιο κάτω λογαριασμούς:

Hellenic Bank, Nicosia, Cyprus Bank of Cyprus, Nicosia, Cyprus
EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd University of Nicosia
A/c No.: 0119-01-567831-01 A/c No.: 0182-11-007377
IBAN: CY15005001190001190156783101 IBAN: CY35002001820000001100737700
Swift Code: HEBACY2N Swift Code: BCYPCY2N010

 

Σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς, παρακαλείσθε όπως στείλετε το έντυπο της κατάθεσης πληρωμής με φαξ στο 00357-22357745 ή με e-mail στο finance@unic.ac.cy, με τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας.

3.    Με τραπεζική επιταγή η οποία εκδίδεται στο όνομα του Intercollege.

4.    Με επιταγή, μετρητά ή visa στο Λογιστήριο.

 


Μέθοδοι Πληρωμής Λεμεσός

Πληροφορούνται οι φοιτητές ότι μπορούν να κάνουν τις πληρωμές των διδάκτρων τους μέσω των πιο κάτω μεθόδων πληρωμής αναγράφοντας πάντα τον αριθμό εγγραφής τους (student ID) και το ονοματεπώνυμό τους.

Με τραπεζική μεταφορά χρημάτων σε ένα από τους πιο κάτω λογαριασμούς:

BANK: HELLENIC BANK
NAME OF THE COMPANY: EDEX EDUC. EXCELLENCE CORP. LTD
SWIFT: HEBACY2N
IBAN: CY58 0050 0119 0001 1901 5678 3103
ACCOUNT NO: 119 01 567831 03

ή

BANK: BANK OF CYPRUS
NAME OF THE COMPANY: EDEX EDUC.EXCELLENCE CORP.LTD
ACCOUNT NO: 0182 01 010361
SWIFT BIC: BCYPCY2N
IBAN: CY03002001820000000101036100

Σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς, παρακαλείσθε όπως στείλετε το έντυπο της κατάθεσης πληρωμής με φαξ στο 00357-25386982 ή με e-mail στο pissaridou.a@lim.intercollege.ac.cy, με τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας.

Με τραπεζική επιταγή η οποία εκδίδεται στο όνομα του Intercollege.
Με επιταγή, μετρητά ή visa στο Λογιστήριο.