Εγγραφείτε και Συμπληρώστε την Online Αίτηση Εισδοχής

Request Information
Διαδικασία Συμπλήρωσης Αίτησης Εισδοχής

Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για να συμπληρώσετε την online αίτηση και να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής:

  • Εγγραφείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας (ή άλλη παρόμοια φόρμα αλλού στην ιστοσελίδα μας) για να δημιουργήστε online προφίλ φοιτητή
  • Κάντε log in στο διαδικυτακό σας προφίλ και ανοίξτε online αίτηση για το πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει, διαλέγοντας το από τη λίστα προγραμμάτων, αφού έχετε πρώτα διαλέξει τη χρονιά
  • Συμπληρώστε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στην online αίτηση και υποβάλετε την αίτηση
  • Ένας από τους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της διασικασίας εγγραφής και την υποβολή όλων των αναγκαίων εγγράφων και πληρωμών
  • Αφού συμπληρωθεί η διαδικασία εισδοχής, θα λάβετε επιστολή αποδοχής