Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται καλά καταρτισμένα άτομα που θα στελεχώνουν τα λογιστήρια και τα οικονομικά τους τμήματα. Βασίζονται επίσης στην ποιότητα και τον επαγγελματισμό των ελεγκτών τους, οι οποίοι διενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους αλλά και παρέχουν συμβουλές για την παραπέρα πορεία τους. ΄Ετσι σήμερα οι καλά καταρτισμένοι λογιστές/ελεγκτές θεωρούνται απαραίτητοι τόσο για τα εσωτερικά λογιστικά τμήματα τραπεζών και χρηματοοικονομικών εταιρειών,   όσο και σε εταιρείες που παρέχουν λογιστικές/ελεγκτικές υπηρεσίες εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου (π.χ. PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte & Touche κ.λπ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις απαιτούν τη στελέχωση των τμημάτων αυτών με άτομα προσοντούχα και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

Διάρκεια: 2 χρόνια
Τοποθεσία: Intercollege Λεμεσού

Σκοπός του Προγράμματος

Το Δίπλωμα στη Λογιστική παρέχει στους φοιτητές το απαραίτητο τεχνικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να εργαστούν ως στελέχη λογιστηρίων ή ελεγκτικών οίκων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια γενική παιδεία στον τομέα των επιχειρήσεων, της πληροφορικής και των κοινωνικών επιστημών.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να

  • χρησιμοποιούν τις αρχές λογιστικής και τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές στην καταχώρηση και αναφορά λογιστικών πληροφοριών
  • παρέχουν συμβουλές σε θέματα λογιστικής και να επιλύουν λογιστικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες αξιολόγησης και ανάλυσης που θα έχουν διδαχθεί
  • προετοιμάζουν, αναλύουν και χρησιμοποιούν οικονομικές εκθέσεις και λογαριασμούς  που θα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων
  • συμπεριφέρονται με επαγγελματικό τρόπο στο χώρο εργασίας τους
  • κατανοούν τα επίπεδα επαγγελματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας που απαιτεί το επάγγελμά τους, και να
  • συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση επιπρόσθετων ακαδημαϊκών τίτλων ή επαγγελματικών προσόντων

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μέσα στο σημερινό περιβάλλον θεωρείται απαραίτητη και βοηθά στη γρηγορότερη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Τα περισσότερα λογιστικά γραφεία και λογιστικοί οίκοι χρησιμοποιούν την Αγγλική ορολογία και έχουν ξένους πελάτες, γεγονός που καθιστά τη γνώση της Αγγλικής απαραίτητο εφόδιο για εξεύρεση εργασίας. Το Intercollege Λεμεσού διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης φοιτητών που δυσκολεύονται ή ανησυχούν για τα Αγγλικά τους.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Το Intercollege προσφέρει ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα στη Λογιστική που ενσωματώνει μεταξύ άλλων, μέρος της ύλης των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Οι κάτοχοι του Διπλώματος στη Λογιστική μπορούν να εργοδοτηθούν σε θέσεις βοηθού λογιστή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν από μαθήματα του επαγγελματικού προγράμματος ACCA ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου BA (Honours) in Accounting and Finance του Πανεπιστημίου του Middlesex του Ηνωμένου Βασιλείου με το οποίο το Intercollege Λεμεσού έχει συνάψει συμφωνία.

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται ενδεικτικά όπως φαίνεται πιο κάτω.

Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Έτος 1

Εξάμηνο 1

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACT-105 Financial Accounting I 6
2 ACT-125 Management Accounting I 6
3 ECON-261 Principles of Microeconomics 6
4 COMP-150 Microterminal Applications 6
5 ENGL-100 Basic Writing 6

Εξάμηνο 2

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACT-107 Financial Accounting II 6
2 ACT-130 Management Accounting II 6
3 ACT-200 Investment Appraisal 6
4 ECON-262 Principles of Microeconomics 6
5 ENGL-101 English Composition 6

Έτος 2

Εξάμηνο 3

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACT-135 The Business Environment 6
2 ACT-220 Auditing I 6
3 ACT-230 Taxation I 6
4 MATH-160A College Algebra 6
5 PSY-110 General Psycology I 6

Εξάμηνο 4

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACT-215 The Legal Environment 6
2 ACT-225 Auditing II 6
3 ACT-235 Taxation II 6
4 MGT-281 Introduction to Management 6
5 PSY-111 General Psychology II 6