Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Πτυχίο στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά
του Πανεπιστημίου Middlesex της Βρετανίας
στο Intercollege Λεμεσού

To πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει εννέα εξαιρέσεις από τις εξετάσεις του ACCA

Το Ιntercollege Λεμεσού σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex που εδρεύει στο Λονδίνο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών που καταλήγει στο Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (BA (Honours) in Accounting and Finance) του Πανεπιστημίου αυτού.

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Middlesex στο Λονδίνο.

Τι είναι το πρόγραμμα Λογιστικής;

Το πρόγραμμα που οδηγεί στο Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου  Middlesex στοχεύει στη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους κατόχους του Πτυχίου να εργοδοτηθούν σε Ελεγκτικά Γραφεία, λογιστήρια εταιρειών και οργανισμών, αλλά και γενικότερα σε οργανισμούς που χρειάζονται στελέχη με πολύ καλές γνώσεις της Λογιστικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα λογιστικής και οικονομικής διεύθυνσης, αλλά και άλλα συναφή μαθήματα που αφορούν στη διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού, την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που μέσα του λειτουργούν οι επιχειρήσεις, το δίκαιο των επιχειρήσεων και τη διαχείριση συστημάτων πληροφοριών από τις επιχειρήσεις.

Πώς γίνεται να φοιτώ στην Κύπρο και να παίρνω πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου;

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου να προσφέρουν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων χωρών-μελών της ΕΕ. Φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει τα πανεπιστήμια να πειστούν ότι το επίπεδο σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνεργαστούν είναι τέτοιο που να δικαιολογεί την απονομή του πτυχίου τους. Στη περίπτωση του Intercollege Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο Middlesex αξιολόγησε προσεκτικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έκρινε ότι η ποιότητα είναι τέτοια που να δικαιολογεί την απονομή του πτυχίου του στη Λογιστική. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που διενεργεί το Πανεπιστήμιο Middlesex και η σχέση του με το Intercollege Λεμεσού εποπτεύονται από το Βρετανικό Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας (QAA), το Φορέα δηλαδή που εποπτεύει όλα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια και είναι γνωστός για την αυστηρότητά του.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο πρόγραμμα αυτό δικαιούνται κρατική χορηγία, νοουμένου ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών; 

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι τρία χρόνια πλήρους (full-time) φοίτησης και έξι χρόνια μερικής φοίτησης (δυο μαθήματα το χρόνο).

Οι φοιτητές που θα χρειαστεί να κάνουν προπαρασκευαστικά μαθήματα, θα χρειαστούν ένα επιπρόσθετο χρόνο πλήρους φοίτησης για τις σπουδές τους.

Διάρκεια: 3 χρόνια (συν ένας χρόνος προαιρετικών προκατασκευαστικών μαθημάτων)
Γλώσσα: Αγγλικά

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής;

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνετε δεκτοί:

  1. Αν έχετε Απολυτήριο Λυκείου με γενικό βαθμό τουλάχιστο 17 και έχετε περάσει εξετάσεις που να πιστοποιούν το επίπεδο των Αγγλικών σας (π.χ. IELTS με βαθμό 6).
  2. Αν δεν έχετε τα πιο πάνω, αλλά έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία ένα προπαρασκευαστικό έτος σπουδών (Foundation Year) στο Intercollege Λεμεσού. Το προπαρασκευαστικό έτος έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Middlesex.
  3. Αν είστε κάτοχοι τουλάχιστο αναγνωρισμένου Διπλώματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφές θέμα, όπως, για παράδειγμα, του Διπλώματος στη Λογιστική που προσφέρει το Intercollege Λεμεσού και ικανοποιείτε τις απαιτήσεις στην Αγγλική γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση γίνεστε δεκτοί στο δεύτερο χρόνο σπουδών.

Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων;

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το πτυχίο που απονέμεται στο τέλος είναι Αγγλικού Πανεπιστημίου.

Πόσες ώρες τη βδομάδα θα έχω μάθημα;

Οι φοιτητές θα έχουν δώδεκα ώρες επαφής με τους καθηγητές τους τη βδομάδα οι οποίες θα κατανέμονται σε διαλέξεις και σεμινάρια (ανάλογα με το μάθημα). Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους καθηγητές τους για επίλυση αποριών και συζήτηση.

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να γίνονται δεκτοί φοιτητές δυο φορές το χρόνο – τέλος Σεπτεμβρίου / αρχές Οκτωβρίου και τέλος Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων φαίνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Άτομα με προσόντα στη Λογιστική μπορούν να εργοδοτηθούν σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών, σε ελεγκτικά γραφεία, στα Οικονομικά Τμήματα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν στο εξωτερικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι κάτοχοι του συγκεκριμένου πτυχίου δικαιούνται το μέγιστο αριθμό εξαιρέσεων (εννέα συνολικά) από τις εξετάσεις του ACCA.

Έτσι όσοι επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες ελεγκτές αποκτώντας τον τίτλο ACCA, θα μπορούν να το κάνουν περνώντας μόνο πέντε (αντί δεκατέσσερις) εξετάσεις και ικανοποιώντας το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δώδεκα μαθήματα, το καθένα από τα οποία διαρκεί δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα (semesters). Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ανά έτος ως εξής:

Πρώτο Έτος

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ECON-250 Principles of Economics 15
2 ACCT-280 Financial Accounting 15
3 ACCT-290 Management Accounting 15
4 MGT-250 Managing People and Organisations 15

Δεύτερο Έτος

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 BADM-350 Corporate and Business Law 15
2 MGT-355 Management Information Systems 15
3 ACCT-320 Advanced Management Accounting 15
4 ACCT-380 Financial Reporting I 15

Τρίτο Έτος

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACCT-480 Financial Reporting II 15
2 FIN-470 Financial Management 15
3 ACCT-425 Auditing and Assurance 15
Ένα από τα πιο κάτω:
1 ACCT-400 Taxation 15
2 MGT-450 Managing Cultural Diversity 15
3 ACCT-440 Business Analysis 15

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!