Φοιτητικοί Όμιλοι

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση, βοηθά στην οργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ομίλων και άλλων φοιτητικών ομάδων.

Εάν θα επιθυμούσατε να δημιουργήσετε ένα όμιλο ή μια ομάδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την λειτουργό Φοιτητικής Μέριμνας:

Για Λευκωσία: Ανδριάννα Αδάμαντος, adamantou.a@intercollege.ac.cy
Για Λάρνακα: Κατερίνα Χριστοφόρου, k.christoforou@intercollege-larnaca.com
Για Λεμεσό: Νικολέττα Ζαμπά, st.affairs@lim.intercollege.ac.cy