Απόκτησε Πτυχίο Αισθητικής στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information

Πτυχίο Αισθητικής

Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων:
4 έτη Πλήρης 240 Ελληνικά Intercollege

Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

 • Εξειδικευμένα Μαθήματα Κοσμητολογίας, LASER, Δερματοστιξίας & 1000 ώρες Πρακτική Άσκηση.

Κρατική Χορηγία

Ο τομέας της Αισθητικής είναι πολυσύνθετος και η σωστή εκπαίδευσή σας απαιτεί τη συγκομιδή γνώσεων από ένα ευρύτερο πεδίο θεματικών ενοτήτων (Μαθήματα Γενικής Υποδομής και Εμπλουτισμού Γνώσεων, Υγείας-Ιατρικής, Ειδικότητας στην Αισθητική, Κοσμητολογίας και Διοίκησης-Επιχειρηματικότητας). Η παροχή συγκεκριμένων και συγκροτημένων γνώσεων μέσα από το πρόγραμμα, θα σας δώσει τα κύρια εφόδια ώστε να έχετε την ικανότητα να οργανώσετε αυτοδύναμα τη λειτουργία κέντρου Αισθητικής ενώ παράλληλα θα έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε και να παρέχετε με ασφάλεια τις κατάλληλες υπηρεσίες σε τομείς που σχετίζονται με την αισθητική, την ομορφιά και την ευεξία.

Ο συνδυασμός των πιο πάνω θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να εξέλθετε άρτια καταρτισμένοι, τόσο σε γνωσιολογικό όσο και σε πρακτικό/εργαστηριακό επίπεδο. Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης να ενδυναμώσει σημαντικά την πρακτική σας εμπειρία μέσω της οργανωμένης παροχής τακτικών περιόδων πρακτικής εξάσκησης, τόσο σε κέντρα αισθητικής, όσο και σε άλλες επαγγελματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ομορφιάς και ευεξίας.

Η μεθοδολογία παράδοσης μαθημάτων (στην ελληνική γλώσσα) διεξάγεται με όλα τα απαιτούμενα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας με τον ιδανικό συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό έτσι ώστε να επιτευχθούν στο βέλτιστο βαθμό τα απαιτούμενα μαθησιακά σας αποτελέσματα.

Η συνεχής ανάπτυξη και η εξελικτική πορεία του κλάδου της Αισθητικής παγκοσμίως, επιτάσσει τη δημιουργία πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών.

11 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟ INTERCOLLEGE:

 1. Η διδασκαλία γίνεται με τον ιδανικό συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής επίδειξης σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, με σύγχρονο εξοπλισμό και προϊόντα αισθητικής
 2. Τα αναλώσιμα υλικά και προϊόντα για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα προσφέρονται από το πρόγραμμα
 3. Άμεση εγγραφή των αποφοίτων στο μητρώο αισθητικών Κύπρου με απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδεια λειτουργιάς ινστιτούτου αισθητικής
 4. 20 χρόνια εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στον τομέα της αισθητικής
 5. Άρτια εκπαιδευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης κατάρτισης
 6. Με την συμπλήρωση του πτυχίου θα έχουν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 7. Το Πτυχίο Αισθητικής δίνει την δυνατότητα αποφοίτων να εισέλθουν στο χώρο της διδασκαλίας.
 8. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε εγγεγραμμένα ινστιτούτα και κέντρα ιατρικής αισθητικής
 9. Συνεχής στήριξη των απόφοιτων για μελλοντική εργοδότηση
 10. Εξειδίκευση στο επαγγελματικό και καλλιτεχνικό μακιγιάζ
 11. Προσφέρονται μαθήματα σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής του Intercollege είναι η εναρμόνιση του φοιτητή με τον εξελισσόμενο και πολύπλευρο τομέα της Αισθητικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά υψηλής ποιότητας γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Για αυτόν τον λόγο το Πρόγραμμα Αισθητικής του Intercollege διαθέτει περιορισμένο αριθμό εισαχθέντων φοιτητών (24), ολιγάριθμο αριθμό φοιτητών στα
εργαστηριακά μαθήματα και προσωπική συνέντευξη προ της εγγραφής στο πρόγραμμα.

Στόχοι

Το συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής επιδιώκει να αναπτύξει στο/στη σπουδαστή/σπουδάστρια τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Να αποκτήσει γνωσιολογική και πρακτική επαφή με το πρόσωπο και το σώμα, που αφορούν το κύριο γνωστικό αντικείμενο του τομέα σπουδών (Αισθητική Προσώπου και Σώματος), έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες για να εφαρμόζει αυτοδύναμα τις καταλληλότερες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες σε ένα κέντρο αισθητικής.
 • Να έχει τις γνώσεις που αφορούν τη χρήση και εφαρμογή της κατάλληλης οργανολογίας και εργαστηριακού εξοπλισμού, ώστε να επιλέγει και να παρέχει με ασφάλεια τις καταλληλότερες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες σε ένα κέντρο αισθητικής.
 • Να είναι καταρτισμένος, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στους κανόνες που διέπουν την υγιεινή και ασφάλεια ενός κέντρου αισθητικής, καθώς και των μονάδων ομορφιάς και ευεξίας.
 • Να αποκτήσει γενικό γνωσιολογικό υπόβαθρο στο πεδίο των επιστημών ιατρικής και υγείας. Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα δώσουν τα βασικά εφόδια στο φοιτητή για να γνωρίζει το ανθρώπινο σώμα/οργανισμό, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται ορθά την αισθητική προσέγγιση σε κλινικά προβλήματα και παθολογικές καταστάσεις που δύναται να αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο κλάδο (π.χ. κυτταρίτιδα, ακμή, γήρανση του δέρματος, παθολογική τρίχωση κτλ.).
 • Να έχει γνώση της χρήσης των καλλυντικών προϊόντων και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό θα ενισχύσει τη γνωσιολογική του κατάρτιση και την ικανότητά του να μπορεί να εξοπλίζει με τα κατάλληλα καλλυντικά προϊόντα ένα κέντρο αισθητικής και να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα σύμφωνα με τον κάθε τύπο δέρματος. Ταυτόχρονα, τα μαθήματα κοσμητολογίας θα ενισχύσουν σημαντικά το υπόβαθρο του φοιτητή σε σχέση με τις εναλλακτικές και εξειδικευμένες θεραπείες που θα πρέπει να εφαρμόσει σε ένα κέντρο αισθητικής.
 • Η εναρμόνιση του φοιτητή με τον εξελισσόμενο και πολύπλευρο τομέα της Αισθητικής, αφού πέρα από τα βασικά μαθήματα θα εκπαιδευτεί γνωσιολογικά και πρακτικά στα μαθήματα ευεξίας, ενώ θα αποκτήσει μια πρώτη επαφή με τις καινοτομίες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο τομέα. Τα μαθήματα αυτά θα διευρύνουν σημαντικά το γνωστικό αντικείμενο των σπουδαστών και θα ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.
 • Να έχει τις οργανωτικές, επιχειρηματικές και διοικητικές ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να εξοπλίσει και να διοικεί ένα κέντρο αισθητικής με όλες τις απαιτούμενες σύγχρονες προδιαγραφές και σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας και υγείας.
 • Να αναπτύξει τις επικοινωνιακές ικανότητες, να μπορεί να προωθήσει και να διαφημίσει το χώρο εργασίας του και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον τομέα της αισθητικής.

Υπερσύγχρονα Εργαστήρια

Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση σε νέα, υπερσύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Αισθητικής και Κοσμετολογίας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Σπουδών Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC).

Τι θα μάθεις

• Μαθήματα Αισθητικής, Ευεξίας, Κοσμετολογίας & Καλλυντικών
• Μαθήματα Υγείας-Ιατρικά
• Μαθήματα Επιχειρηματικότητας-Διοίκησης
• Μαθήματα Εμπλουτισμού Γνώσεων

Πρακτική άσκηση

Το Πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει σημαντικά την εμπειρία του φοιτητή μέσω της οργανωμένης παροχής τακτικών περιόδων πρακτικής άσκησης.
Κάθε έτος σπουδών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση πρακτικής άσκησης, σε όλους τους τομείς απασχόλησης. Άμεση επαφή με τον κόσμο της αισθητικής και την βιομηχανία των καλλυντικών από το πρώτο έτος σπουδών.

Πίστωση διδακτικών μονάδων (ECTS) για την πρακτική άσκηση.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

• Ιδιόκτητο Εργαστήριο Αισθητικής
• Στέλεχος σε εργαστήριο αισθητικής και κέντρα Ευεξίας/Spa
• Στέλεχος σε μονάδες και εταιρίες παρασκευής, προώθησης και πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων και ως σύμβουλος ομορφιάς και περιποίησης
• Στέλεχος σε εταιρείες πώλησης προϊόντων και επαγγελματικών μηχανημάτων αισθητικής
• Συντελεστές σε καλλιτεχνικά γεγονότα και εκδηλώσεις, ως μακιγιέρ
• Ξενοδοχειακές μονάδες και Κρουαζιερόπλοια
• Ως βοηθοί σε κέντρα εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής

ΕΞΑΜΗΝΟ A’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-111 ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 6.0
2 ASC-112 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 4.0
3 ASC-113 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 5 5.0
4 ASC-114 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2 4.0
5 ASC-115 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 4.0
6 ASC-116 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι 2 4.0
7 ASC-117 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2 3.0

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-121 ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 4 5.0
2 ASC-122 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 1 2.0
3 ASC-123 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 5 5.0
4 ASC-124 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ 4 4.0
5 ASC-125 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 5 6.0
6 ASC-126 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 2 4.0
7 ASC-127 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 2 4.0
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-120 Πρακτική Άσκηση 1ου Έτους

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-231 Κοσμητολογία & Χημεία Καλλυντικών 4 5.0
2 ASC-232 Νοσολογία &
Παθολογία Ενδοκρινών Αδένων
2 4.0
3 ASC-233 Τεχνική Προσθετικών Υλικών & Θεατρικό Μακιγιάζ 5 5.0
4 ASC-234 Αισθητική Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας & Κυτταρίτιδας 5 6.0
5 ASC-235 Γήρανση Δέρματος & Αισθητική Αντιμετώπιση 5 6.0
6 ASC-236 Δερματολογία ΙΙΙ 2 4.0

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-241 Ειδικά Θέματα Κοσμητολογίας 4 5
2 ASC-242 Πρώτες Βοήθειες 2 3
3 ASC-243 Μέθοδοι Προσωρινής Αποτρίχωσης 6 6
4 ASC-244 Αισθητική Ηλεκτροθεραπεία Σώματος 5 6
5 ASC-245 Αισθητική Αντιμετώπιση Ακμής 5 6
6 ASC-246 Αρχές Διοίκησης & Μάρκετινγκ 2 4

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-240 Πρακτική Άσκηση 2ου Έτους

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-351 Ανεπιθύμητες Ενέργειες Καλλυντικών – Τοξικολογία 2 4
2 ASC-352 Υγιεινή & Ασφάλεια 2 4
3 ASC-353 Ηλεκτρική Αποτρίχωση 3 4
4 ASC-354 Εξειδικευμένες Θεραπείες
Προσώπου & Σώματος
5 6
5 ASC-355 Διατροφή & Δέρμα 2 4
6 ASC-356 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα 2 4
7 ASC-357 Ρεφλεξολογία 4 4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-361 Αγγλική Ορολογία στην Αισθητική 2 4
2 ASC-362 Κινησιολογία 2 4
3 ASC-363 Αρχές Laser/IPL 3 4
4 ASC-364 Ονυχοκομία – Ονυχοπλαστική 5 5
5 ASC-365 Θεραπείες SPA-Εναλλακτικές Θεραπείες 5 5
6 ASC-366 Οργάνωση & Λειτουργία Μονάδων Αισθητικής & Ευεξίας 2 4
7 ASC-367 Αρωματοθεραπεία 4 4

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-360 Πρακτική Άσκηση 3ου Έτους

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-471 Αισθητική Χειρουργική 2 4
2 ASC-472 Αισθητική Γυμναστική 2 4
3 ASC-473 Εφαρμογές Laser/IPL 5 6
4 ASC-474 Μόνιμο Μακιγιάζ και Αρχές Δερματοστιξίας 5 6
5 ASC-475 Αρχές Ψυχολογίας & Διαχείρισης του Στρες 2 4
6 ASC-476 Μεθοδολογία της Έρευνας &
Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας
3 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Η

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ASC-480 Πρακτική Άσκηση 4ου Έτους 20.0
2 ASC-481 Πτυχιακή Εργασία 10.0

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!