Business Administration Programme (Middlesex)

Richard Agini

Evi Anastasiou

Chrysostomos Chrysostomou

Evi Dekoulou

Leonidas Efthymiou

Marina Himoni

Harry Kogetsides

Stavrini Michaelidou

Astero Michael

Cornelia Nicolaou

Anastasia Yiannarou